Varukorgen innehåller 0 produkter
Logga in

Teknologi

 


Generellt om luftrenare

 

Behovet ska alltid vara utgångspunkten vid köp av luftrenare, vilket problem ska lösas? Det kan vara lukt, bakterier, virus, mögel, gaser, stora och små partiklar, allergener som pollen etc. Utgår man från problembeskrivningen kan man relativt lätt hitta rätt lösning. Det finns olika tekniker som kan kombineras vid speciella behov, men oftast räcker det att välja en luftreningsteknik för att komma åt det problem man vill lösa. Ofta är inte bara effektivtet viktigt. Även ljudnivå, energiförbrukning, förbrukningsartiklar och underhåll viktiga faktorer vid val av luftrenare. Om luften ska pressas genom ett filter krävs mer av fläkten som ska omsätta luften, det ger högre ljudnivå. Jämfört med en annan teknik utan filter behövs oftast bara en liten eller ingen fläkt för att rena luften i lokalen. Luftrenare har en energiförbrukning på allt från 10 till 120 watt beroende på val av luftreningsteknik, energiförbrukningen påverkas också av hur bra kvalitet olika komponenter och material har. Förbrukningsmaterial och underhåll kan vara bra att känna till, t.ex. filter och UV-lampor, men bör inte vara den viktigaste faktorn vid valet av luftrenare då problemlösningen bör vara i centrum vid val av luftrenare. Nedan finner du några frågor som kan vara bra att försöka besvara innan valet av luftrenare. Vi står också till förfogande via mail, telefon och chatt om du behöver svar på frågor gällande luftrenare och olika tekniker...

 


Frågor som du kan ställa dig inför valet av luftrenare:

  • Vilket problem vill jag lösa? Lukt, partiklar, damm, pollen, kvalster etc.
  • Är det viktigt med ljudnivå? Sovrum, offentliga miljöer etc.
  • Vart ska jag placera luftrenaren? Golv, vägg, hylla etc.
  • Hur många rum ska renas? Öppen yta, stängda dörrar etc.
  • Hur stor yta och luftvolym ska luftrenaren klara? Kvadratmeter och takhöjd. Befintlig ventialtion.
  • Vilken typ av förorening vill du få bort? Mögel, nikotin, gaser, pollen etc
  • Vart kommer föroreningskällan ifrån? Källaren, byggnadsmaterial, krypgrund, kök, utifrån etc.
  • Finns diagnos från läkare? Överkänslighet, MCS, SHR, allergier etc.
 

Airfree P150 luftrenare Airfree P125 luftrenare Airfree P80 luftrenare

Klicka på bilden för att komma till respektive produktsida

Värme (TSS)

Precis som med vattenkokning kan luften steriliseras med värme. TSS (Thermodynamic Sterilizing System) är en ny teknik som är både ljudlös och underhållsfri. Inuti reningskammaren steriliseras luften som passerar med hjälp av sk konvektion (värmetransport). Det skapas ett litet undertryck inne reningskammaren som ständigt omsätter ny luft. Små partiklar, sporer, bakterier, svamp som passerar igenom luftrenaren går helt enkelt upp i rök vid ca 200 °C och luften kyls sedan ned till ljummen temperatur innan den renade luften återgår till rummet. Airfree luftrenare har TSS-teknik. Passar perfekt i sovrum eller andra rum där kontinuerlig 24/7 luftrening behövs mot lukter, bakterier, mögelsporer. Studier i verklig miljö visar på 85%-95% minskning av bakterier och sporer i luften. Oberoende tester gjorda av bland andra SP (Sverige tekniska forskningsinstitut) visar på både kraftig minskning av bakterier, sporer och även minskning av ozon i luften. Airfree är helt ljudlös och det behövs inget underhåll, placeras på golv eller låg hylla för bästa effekt.

 


Blueair luftrenare Coway luftrenare Pullman luftrenare

Klicka på bilden för att komma till respektive produktsida

HEPA-filter och aktivt kol

Luftrenare med HEPA filter (High Efficiency Particulate Air ) är effektiv mot stora och små hälsofarliga partiklar. Med rätt design och material kan en bra HEPA-luftrenare filtrera 0,1 mikron stora partiklar till 99,97% av den luft som omsätts i luftrenaren. Luftrenare med HEPA filter är att rekommendera om man vill rena lokalen från partiklar, allergener och minska på dammet på ytorna i rummet. Aktivt kol brukar vara ett komplement om behov finns att absorbera gaser som emitteras från t.ex. byggnadsmaterial eller andra källor inomhus, t.ex. formaldehyd. Svenska Blueair luftrenare är marknadsledande och har världsledande teknologi. För att fånga partiklarna mer effektivt i HEPA filter brukar man ha en joniseringskammare inbyggt i luftrenaren, partilarna laddas negativt i joniseringskammaren, partiklarna fastnar då lättare på det positivt laddade filtret. Jonisering förekommer ofta i olika luftreningstekniker. Coway luftrenare är också en populär luftrenare med HEPA filter, rekommenderade av Astma och Allergiförbundet. Det finns alltid olika modeller för att matcha olika behov och olika stora lokaler. Luftrenare med HEPA filter är väldigt effektiva mot stora och små partiklar, har fläkt för att pressa igenom luften och kräver tillsyn och byte av filter en eller flera gånger per år beroende på miljö och föroreningshalt i lokalen. Luftrenare med HEPA-filter behöver i regel vara ganska stora till måtten, då större filteryta innebär effektivare luftreningskapacitet och lägre ljudnivå. Det finns modeller med hjul för enklare förflyttning/transport mellan olika rum. Luftrenare inom bygg och arbetsplatser med mycket damm från slipmaskiner och vid asbestsanering krävs en hög filterklass (H13) med hög luftomsättning. Pullman luftrenare och Pullman stoftavskiljare möter kraven på robust konstruktion, komponenter med hög kvalitet och bästa filterklass.

 


Lightair luftrenare Bil luftrenare  Airtamer luftrenare

Klicka på bilden för att komma till respektive produktsida

Jonisering, negativt laddade joner

Jonisering förekommer ofta i samband med luftrening och i kombination med andra tekniker. Generellt vid gäller jonisering, ska partiklarna i luften laddas negativt så de dras mot positivt laddade ytor i rummet, i filter eller på en positivt laddad kollektor. Man eftersträvar en magnetisk effekt.  Inomhusluften brukar vara fylld med positivt laddade joner som gör att partiklar och organiska föroreningar svävar fritt och tar sig ner i våra lungor lättare. Med negativa joner i luften får man en hälsosam och en frisk luft. Vid vattenfall, havet och i tallskogar finnar man stora halter av negativa joner. Vid åskväder känner vi ofta skillnad före och efter blixtnedslag, när det blixtrar i luften så sker en väldigt stark urladdning av negativa joner och vi finner luften frisk och uppiggande. Lightair luftrenare,  Filterstream Airtamer (halsburen) och Ultimair Luftrenare (för bilen) jobbar enbart med negativa joner som luftreningsteknik. Luftrenare med enbart jonisering är oftast ljudlösa eller har en väldigt låg ljudnivå.

 


Biozone Basic luftrenare Biozone MiniPowerzone

Klicka på bilden för att komma till respektive produktsida

Fotokatalytisk luftrening med UV-ljus

Luftrenare med UV-ljus i kombination med titandioxid (TiO2) skapar en "renande plasma" i rummet. Plasman innehåller negativa joner (se ovan), hydroxylradikaler (OH-radikal) och aktivt syre (O3). Fotokatalys liknar den reningsprocess som finns ute i naturen. Luftrenare med UV-ljus och plasma är effektiv mot lukt, bakterier, virus, mögelsporer och små partiklar. Reningsprocessen är väldigt tydlig i det rum luftrenaren står. Finns spår av lukt från bakterer, mögel etc så märks effekten oftast bara efter några timmar. Det finns mindre modeller som är till för kontinuerlig luftrening och modeller för punktsanering. Biozone luftrenare är populär mot lukt från mögel, bakterier, nikotin, kräkning, brand etc. Vid svåra föroreningar krävs ibland sanering några dagar med Biozone Powerzone (går även att hyra) och därefter installation av Biozone Basic för kontinuerlig luftrening. Basic enheterna finns i olika modeller för att kunna anpassas till storleken på lokalen, föroreningsnivå och typ av förorening. Luftrenare med UV-ljus kräver tillsyn och byte av UV-lampa ungefär 1-2 ggr på 2 år beroende på användning. En UV-lampa har ca 9000 h i livslängd vid kontinuerlig användning.

 


 

Hittar ni inte den information ni behöver?

Kontakta gärna oss, skicka ett mail, ring eller chatta. Vi ser fram emot att få kontakt med Er!

 


Copyright © 2018 Luftsanering för inomhusmiljö - UltimAir.se. Design av Botweb.se Starta webshop