Varukorgen innehåller 0 produkter
Logga in

Tillämpningar

Skolmiljö / Dagismiljö
Barn och ungdomar i skolan exponeras större delen av sin tid i dålig luft med hög andel positiva joner. Eleverna ska prestera bra och koncentration är viktigt. Media skriver allt mer om skolans dåliga inomhusmiljö och att studier visar att prestationen i skolan förbättras tillsammans med god hälsa. I skolan tar elever med sig bakterier, allergener, sjukdomar etc från hemmet och sammlar det i en stor klass. Vissa är mer känsliga än andra, en del drabbas direkt av astma eller utvecklar allergier med tiden. Skolans lokaler kan ha byggtekniska fel och orsakar dålig lukt och mögel kan ha bildats. Kemiska gaser från möbler, kläder och elektronik är ännu en riskfaktor.

Hem
Mögelskada eller fukt i krypgrund eller källaren? Även husdjur, cigarettrök, virus och bakterier skapar en ohälsosam miljö i hemmet / kontoret som ökar risken för astma och allergier. Biozone renar och fräschar upp luften. Tar bort föroreningar, virus, bakterier och dåliga lukter. Gör det möjligt att bo kvar under dåliga förhållanden, t.ex. vid mögelskada eller rökskada, eller där renovering måste vänta. För att förhindra mögel måste den relativa fuktigheten i t.ex. krypgrunden vara under 70%. AceTec avfuktare gör det möjligt med låg energiförbrukning, hålla en låg fuktighet. Problem med mögel är vanligast där kall luft blandas med varm fuktig luft, exempel på det är ventilerade krypgrunder. Där varm fuktig luft tas in i den kalla grunden, den kalla luften kan inte bära lika mycket fukt. Därför blir det högre relativ fuktighet i ventilerade krypgrunder.

Luftrenare husvagn

Bilar, båtar, husvagnar
Använd BioZone för permanent luftrening. Minskar risken för mögelangrepp och dålig lukt försvinner. När det gäller t ex sanering av cigarettinrökta bilar eller bilar som luktar starkt av husdjur använder vi en PowerZone ll och låter den stå på ca:2 dagar. Bilhandlare får med minimal egen insats bilen såld och dessutom till ett högre pris.

Luftrenare kontor

Kontor, skolor, dagis m.m.
Kontor, skolor, dagis m.m. har ofta en stel luft fylld med positiva joner som alstras från datorer, lysrör, element, dålig ventilation m.m. Positiva joner minskar koncentrationsförmågan och orken och gör personal trötta och lågpresterande. Alla kemikalier i möbler, textilier, målade ytor, mattlim m.m. avger dessutom emmissioner (t ex formaldehyd) som är skadligt vid kontinuerlig exponering.
När det gäller kontor använder vi Biozone 45 – 360. Om t ex en lokal är på 200 kvm men uppdelad i flera rum är det effektivast att placera ut flera mindra enheter beroende på rummens yta istället för en Biozone 270.

Luftrenare stall hygien

Hästkliniker / stallboxar
Epidemi av hästinfluensa bland svenska hästar är vanligt förekommande enligt Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA. Symptom från luftvägar och feber är indikator på att influensa kan ha drabbat hästen. Det finns risk för komplikationer, till exempel i form av lunginflammation, som i vissa fall är dödlig. Detta har en även en ekonomisk påverkan när det gäller t.ex. tävlingshästar. Installeras en BioZone enhet reduceras virus och bakterier i luften och minskar risken för smitta bland hästar. Vid misstänkt smitta kan en portabel PowerZone placeras för att snabbt & effektivt sanera lokalen. Det är också att rekommendera att ha en permanent luftrenare, t.ex. BioZone 90 mellan två st stallboxar. Läs mer under produkter för att veta mer.

luftrenare äldreboende och sjukhus

Sjukhus / Äldreboenden
I sjukhusmiljöerna finns det sedan lång tid tillbaka problem med bakteriell tillväxt och sjukdomar mellan avdelningarna. Virus, svävdamm och mikroorganismer finns det gott om på sjukhus. Exempel på avdelningar är t.ex. vid barnsjukhus, för tidigt födda barn, isoleringssalar och alla andra miljöer där behov finns. Det är inte längre några problem att hålla rent i svårstädade utrymmen, BioZone tar bort bakterier, virus etc där bara plasman kommer åt att göra rent.

Offentliga toaletter
När man spolar en toalett eller en urinoar frigörs stora mängder luftburna droppar som innehåller mikroorganismer som kan täcka alla ytor i en toalett. Biozone tar bort dessa mikroorganismer. Biozone Aircare tar bort dålig lukt och bakterier kontinuerligt.

Luftrenare restaurang

Kök / Krog / Restaurang
Alla vet hur viktigt det är att hålla rent och bakteriefritt i restaurangkök. Intrycket av dålig luft kan skrämma iväg kunderna för gott. Fett och smuts ser man med blotta ögat men bakterier och mögelsporer är inte synliga på samma sätt. Os från stekpannor etc är ofta probem även om en fläkt är installerad. Biozone 45-360 tar bort bakterier, mögelsporer och os från luft och ytor även i små och trånga utrymmen man inte kommer åt. Finns i storlekar som täcker upp till 360 kvm. Generellt är det alltid effektivare att placera ut flera små enheter än en stor även i stora lokaler. Restauranger får ofta större problem med dåliga lukter på kvällar när det är många gäster, varmt och trångt. En lösning kan då vara att placera ut fler lite kraftigare enheter som kopplas till en timer och låta Biozones enheter starta tidigt på kvällen och stänga av på förmiddagen.

Lösningar:
Det finns olika lösningar för olika områden, beroende på omfattningen av skadliga ämnen eller beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Storleken på lokalen spelar roll för vilken prestanda enheten ska ha. Vi har olika produkter som tar bort fukt, bakterier, virus, luftburna mikrober, mögel, giftiga gaser, rök, fett, os, dålig lukt, damm, pollen och avgaser. Kontakta oss för en kundanpassad lösning.


Copyright © 2018 Luftsanering för inomhusmiljö - UltimAir.se. Design av Botweb.se Starta webshop